İNSAN KAYNAKLARI

BURSA İZOLASYON

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

» Kuruluşun uzun dönemli hedefleri, projeler, performans görüşmeleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

» Kurumsal öncelikler ve stratejik plan çerçevesinde çalışanların ve kurumun gelişiminin yönetiminin sağlanması, gelişim ve değişim felsefesinin benimsenmesi,

» Eğitim planlarını, her seviye için farklı içeriklerde oluşturarak, kuruluş içi / dışı eğitim havuzundan yararlanılması,

» Doğru ve etkin eğitimlerin seçim ve planlamasının Eğitim Kurulu’nun desteğiyle yapılması,

» Tüm çalışanlara eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanması,

» Eğitimin motivasyon amacıyla değil, kuruluş hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılması,

» Bilgi birikimlerinin ve edinilen deneyimlerin paylaşılması için ortam yaratılması,

» Çalışanların performans değerlendirme sistemleri sonucunda tespit edilen yetkinlik ve mesleki beceri alanlarında gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,

» Sürekli iyileştirme çalışmalarımız doğrultusunda eğitimin çalışanlarımız için yapılan bir yatırım olarak görülmesi.

Bursa İzolasyon firması olarak ısı, ses, su, çatı ve cephe kaplama hizmetimiz sırasında çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceğimiz etkileri paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızı da dikkate alarak kontrol altında tutabilmek amacıyla;

» Çalışanlarımızın sağlığı için, çalışma ortamı ve çevre koşullarını sürekli iyileştirmek,
» Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
» Taşeron firmaları ve tedarikçilerimizi çevre koruma çalışmaları için teşvik etmek,
» Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, Çevre Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltmak, kirliliği önlemek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
» Tüm çalışanlarımızı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek,
» Muhtemel acil durumların, çevre ve iş kazalarının engellenmesine yönelik tedbirleri almak, temel ilkelerimizdir.
» Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerini, tüm çalışanlarımıza sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

» Kuruluşun uzun dönemli hedefleri, projeler, performans görüşmeleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

» Kurumsal öncelikler ve stratejik plan çerçevesinde çalışanların ve kurumun gelişiminin yönetiminin sağlanması, gelişim ve değişim felsefesinin benimsenmesi,

» Eğitim planlarını, her seviye için farklı içeriklerde oluşturarak, kuruluş içi / dışı eğitim havuzundan yararlanılması,

» Doğru ve etkin eğitimlerin seçim ve planlamasının Eğitim Kurulu’nun desteğiyle yapılması,

» Tüm çalışanlara eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanması,

» Eğitimin motivasyon amacıyla değil, kuruluş hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılması,

» Bilgi birikimlerinin ve edinilen deneyimlerin paylaşılması için ortam yaratılması,

» Çalışanların performans değerlendirme sistemleri sonucunda tespit edilen yetkinlik ve mesleki beceri alanlarında gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,

» Sürekli iyileştirme çalışmalarımız doğrultusunda eğitimin çalışanlarımız için yapılan bir yatırım olarak görülmesi.