İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

» Stratejimiz ve yıllık planlar doğrultusunda mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması,
» Performans yönetim sistemiyle bireysel gelişimin takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması,
» Çalışanların potansiyellerinin, beceri ve bilgi birikimlerinin kullanılması için ortam – olanak yaratılması ve eğitimlerle geliştirilmesi,
» İnsana verdiğimiz önemin göstergesi olarak çalışanların şirkete bağlılığının, verimliliğinin, motivasyonunun ve mutluluğunun temin edildiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
» Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için şirket içinden çalışanların yetiştirilmesi,
» Açılan yeni pozisyonlar için öncelikli olarak mevcut personelin tercih edilmesi,
» İşe alımlarda ve İK uygulamalarında fırsat eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması,
» Çalışanlarımızla iletişimde şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenmesi,
» Çalışanlara maddi ve manevi yönden destek vererek haklarının korunması,
» Ekip çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için ortam oluşturulması,
» Takdir tanıma sistemlerini kurarak çalışanların tanınması